Tak och takrenoveringar tilldelad

Utvärderingen av det nya ramavtalsområdet Tak och takrenoveringar 19-160 är nu klar och tilldelning har skett. Avtalsspärr råder till och med 2019-11-21. Upphandlingen omfattar tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

 • Arena Tak AB
 • Birk Plåtslageri i Produktion AB
 • Bjärgrim o Co Tak Aktiebolag
 • Karlaplans Plåtslageri AB
 • Hagmans Tak Mitt AB
 • Hagmans Tak Stockholm AB
 • Hagmans Tak Syd AB
 • NP Gruppen AB
 • Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB
 • Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB
 • TAKAB
 • Tymea AB
 • Årsta Tak AB

Upphandlingen är indelad i 21 anbudsområden vilket motsvarar Sveriges samtliga 21 län. 

Vilken rangordning som gäller i respektive län presenteras i avtalskatalogen så snart ramavtalet börjar gälla.

Avropsordning från ramavtalet är rangordning för avrop under 700 000 SEK. Avrop över 700 000 SEK sker genom förnyad konkurrensutsättning. Samtliga avrop avseende serviceavtal sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Planerad avtalsstart 2019-12-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år.

Uppdaterad 2019-11-15

Kontakt