Tak och takrenoveringar annonserad

Nu är upphandlingen av det nya ramavtalsområdet Tak och Takrenoveringar 19-160 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-10-23. Produkter som kommer att omfattas är tak och takrenoveringar för låglutande tak samt helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet att teckna serviceavtal kommer också att finnas. Ansvarig upphandlare är Senad Babacic.

Upphandlingen är indelad i 21 anbudsområden som motsvarar Sveriges län och utvärderas var och en för sig. I varje anbudsområde kommer tre leverantörer att antas.

Avropsordning från ramavtalet är rangordning för avrop upp till 700 000 SEK. För avrop överstigande 700 000 SEK gäller förnyad konkurrensutsättning. Samtliga avrop gällande serviceavtal sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Planerad avtalsstart är 2019-12-01.

Uppdaterad 2019-09-23