Tak och takrenoveringar - nytt ramavtalsområde

HBV planerar att genomföra upphandling av ett nytt ramavtalsområde, ramavtal för låglutande tak innehållande omläggningar och takreparationer med tillhörande arbeten. Tak och takrenoveringar 18-160. Avtalet kommer att vara rikstäckande men blir regionsindelat i landets 21 län. Entreprenadform blir enligt ABT06.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart är 1 januari 2019.

Anmälan

Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Sista anmälningsdag är 2018-09-24. Anmäl ditt företag här>>

Våra medlemsbolag är avropsberättigade per automatik och behöver ej anmäla sig.

Annonering av upphandling

Planerad till september 2018.

Ansvarig upphandlare

Stefan Fredlund.

 

(Bild: Icopal)

Uppdaterad 2018-09-05