SULO Group förvärvar San Sac Group

sopkärl samt underjordsbehållare för sopor - fotomontag med bakomliggande äng och två ekorrar

Den 9 januari 2021 blev det officiellt att SULO Group förvärvar San Sac Group och därmed förstärker sitt engagemang på den skandinaviska marknaden. SULO Nordic AB önskar därmed utträde ur ramavtalet Avfallshanteringsprodukter 17-113 till följd av denna företagsomstrukturering. Det innebär att endast San Sac AB kvarstår som avtalspart. HBV har godkänt detta leverantörsbyte. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 

För närvarande utvärderar HBV den nya upphandlingen av Avfallshanteringsprodukter 21-113. Ett tilldelningsbeslut kommer att skickas ut till anbudslämnande leverantörer inom kort.

Befintligt ramavtal Avfallshanteringsprodukter 17-113 del A-J är giltigt till och med 2021-04-10.

Läs mer i HBVs avtalskatalog>>

Kontakt

Frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto eller regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg.

Uppdaterad 2021-01-26

Kontakt


Kontakt