Storköksutrustning del B förlängt

HBV har valt att förlänga ramavtalet gällande Storköksutrustning del B - Diskmaskiner. Upphandlingen omfattar diskmaskiner med och utan installation. Avtalet är förlängt till och med 2020-01-31 och kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

Följande leverantörer, i rangordning, är antagna i delområde B:

1. Electrolux Professional AB
2. Storköksgruppen Öst Svenska AB
3. STT Storkökstillverkarna AB
4. Miele AB

Förnyad konkurrensutsättning gäller vid beställning över 1 miljon kronor.

Uppdaterad 2019-06-13

Kontakt