Storköksutrustning Del A förlängs

Ramavtalet Storköksutrustning Del A 16-126 förlängs och gäller till och med 2020-03-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning och ramavtalet kan inte förlängas ytterligare. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

Detta  ramavtal är uppdelat i två avtalsområden. Del A som omfattar storköksutrustning såsom stekbord, kylskåp, frysskåp, salamander, beredning, kokgrytor, ugnar, vagnar, grillutrustning, kokeri och spisar samt Del B som omfattar diskmaskiner. 

Del B är förlängt till och med 2020-01-31 och kan ej förlängas ytterligare.

Uppdaterad 2019-04-25

Kontakt