Storköksutrustning annonserad

Nu är den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 annonserad. Sista anbudsdag är 2020-01-29. Upphandlingen omfattar både varuköp av storköksutrustning samt tjänster avseende service och installation. Varor inom storköksutrustning omfattar kategorierna kyl- och frysförvaring, diskutrustning och rengöring samt beredning och tillagning. Tjänster inom detta ramavtal omfattar service och installation av storköksutrustning.

Omfattning

Anbudsområdet storköksutrustning avser endast varuköp. Anbudsområdet är rikstäckande och indelat i fyra kategorier:

A - tillagning
B - beredning
C - kyl- och frysförvaring
D - diskutrustning och rengöring

Inom detta anbudsområde kommer HBV att teckna avtal med fem leverantörer.

Anbudsområdet avseende service och installation kommer att vara regionalt indelat i 38 olika områden, som utvärderas var för sig. 
Inom detta anbudsområde kommer HBV att teckna avtal med tre leverantörer per område. 

Avrop i samtliga anbudsområden sker genom rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2020-03-09.

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.

Uppdaterad 2019-12-19

Kontakt