Storköksutrustning - Kammarrätten ger inte prövningstillstånd

två kockar i ett restaurangkök vid en ugn

Upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 - varor har varit överklagad till Kammarrätten av leverantören HNA Storköksservice. Kammarrätten har nu beslutat att inte ta upp ärendet till prövning, vilket betyder att Förvaltningsrättens dom står fast. För HBVs del innebär detta beslut att vi nu kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer så snart den tio dagar långa avtalsspärren löpt ut. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.


Upphandlingen 20-126 Storköksutrustning - varor omfattar storköksprodukter inom produktgrupperna tillagning, beredning, kyl- och frysförvaring samt diskutrustning och rengöring. Upphandlingen är rikstäckande av avropsordning är rangordning.

Leverantörer antagna i rangordning:

1. Storköksgruppen Öst
2. Electrolux Professional AB
3. Westergren och Söderlind AB


HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal till och med 2021-03-09 med befintliga leverantörer avseende ramavtalet 16-126 Storköksutrustning - del A.

Läs mer i HBVs avtalskatalog>>

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto eller regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg.

Uppdaterad 2021-01-29

Kontakt


Kontakt