Storköksutrustning - HNA Storköksservice ansöker om prövningstillstånd

Leverantören HNA Storköksservice har ansökt om prövningstillstånd hos Kammarrätten avseende HBVs upphandling av Storköksutrustning 20-126 - varor. Vi avvaktar nu besked från Kammarrätten i ärendet och först därefter vet vi om avtal kan tecknas med tilldelade leverantörer. Befintligt avtal är förlängt till och med 2020-12-09. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Upphandlingen Storköksutrustning 20-126 - varor är rikstäckande och avser endast varuköp och är indelad i följande anbudsområden:

A - tillagning
B - beredning
C - kyl- och frysförvaring
D - diskutrustning och rengöring

Följande leverantörer är antagna i rangordning:

1. Storköksgruppen Öst
2. Electrolux Professional AB
3. Westergren och Söderlind AB

Installation och service av storköksutrustning tillhandahålls genom HBVs separata ramavtal för Storköksutrustning - service och installation 20-126 som började att gälla 2020-04-06. 

HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal till och med 2020-12-09 med befintliga leverantörer avseende ramavtalet Storköksutrustning - del A 16-126. Läs mer>>

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto eller regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Uppdaterad 2020-11-20

Kontakt


Kontakt