Status Pilot Skåne

I dagsläget har HBV två aktiva och påbörjade uppdrag inom Pilot Skåne; löpande byggentreprenadtjänster åt SVEDAB och Svedalahem samt löpande VS-arbeten åt SVEDAB och Svedalahem. I dessa uppdrag har arbetet med upphandlingsunderlaget påbörjats och vi har träffat beställargruppen för en genomgång av utkast till underlag.


Tre andra uppdrag kommer även påbörjas inom kort där intresset visat sig vara stort:

  • målerientreprenadtjänster
  • golventreprenadtjänster
  • elservice

Dessa uppdrag ligger närmast för utförande inom Pilot Skåne. Därefter utgår vi från intresselistan för att eftersöka ytterligare uppdrag som passar väl in inom projektet.

HBV har likaså för avsikt att inom kort gå ut med en intresseanmälan för samordning av ramavtal inom både glastjänster och hisservice, där medlemsbolag i Skåneregionen får möjlighet att anmäla sig och delta i kommande upphandlingar, vilka planeras att genomföras under slutet av 2018.

Läs mer om Pilot Skåne>>

Uppdaterad 2018-11-05

Kontakt


Kontakt


Kontakt


  • Lasse Lönnblad
    Lasse Lönnblad