Stämma efter ett år med pandemi

Diagram visas från stämman 2021

För andra gången i rad tvingade den rådande pandemin HBV att genomföra den årliga föreningsstämman i ett digitalt format. Sammanlagt deltog 45 personer inklusive HBVs egen personal varav femton räknades in i röstlängden. Simon Helmér, VD på Studentbostäder i Linköping tackades av efter cirka tio års arbete i HBVs styrelse då han kommer att gå vidare i sin yrkeskarriär och istället axla rollen som ny VD på Östsvenska Handelskammaren. Stefan Sandberg, VD på Svenska Bostäder AB valdes in som ny representant i styrelsen på ett år.

– Det har varit ett speciellt år för oss alla men vår verksamhet har ändå klarat sig förhållandevis bra, sa styrelseordförande Ulf Rohlén då han hälsade välkommen och öppnade stämman.
Johan Almesjö, VD för HBV, fortsatte:
– När vi gick in i 2020 hade vi en ganska aggressiv utvecklingsplan och efter det första kvartalet var vi på väg mot vårt starkaste år någonsin, men sedan hamnade vi i pandemiläget och resultatmässigt landar vi trots allt enligt den budget vi lagt.

HBV har vidare introducerat ett nytt hållbarhetsbegrepp i sitt arbete: Uthållighet.

– Ser man på de leveranskedjor vi har där varor och komponenter transporteras långa vägar över hela världen kan vi konstatera att det finns svagheter och utmaningar i systemet, sa han. Det är något vi har tagit med oss från det gångna året och som vi måste fundera över, berättade Johan Almesjö.

Bland mycket annat kommer HBV framöver också att fokusera mer att genomföra mätningar och presentera data för medlemmarna, bland annat genom Mina Sidor. Arbetet med att göra det ännu lättare att göra rätt vid avrop kommer att fortsätta med en förstudie som nu genomförs.

Pilotprojektet med samordning av upphandling av tjänsteavtal utvecklas och fullföljs och uppdraget att teckna försäkringsförmedlartjänser för medlemmarna kommer bland mycket annat också att genomföras under det kommande året.

Ekonomichef Maria Moniér Melin tog därefter över och agerade ciceron genom HBVs resultat och räkenskaper. Omsättningen för året hamnade på 2,7 miljarder kronor och på den nedersta raden i balansräkningen blev resultatet en liten vinst på knappt 1,5 miljoner efter att drygt 49 miljoner betalats ut i återbäring till medlemmarna.

Efter avslutad stämma bjöd Olof Manner, Senior Advisor vid Swedbank och finansdirektör i Affärsvärlden, på en ekonomisk omvärldsanalys.

Han visade att den finansiella återhämtningen varit stark efter den inledande inbromsning som coronapandemin innebar.

– I grund och botten ser utvecklingen för tillväxt och inflation ljus ut, sammanfattade Olof Manner. Det finns dock ett par svarta och grå svanar bland de vita som skulle kunna äventyra det och de behöver identifieras och följas noga. Framförallt handlar det om att hålla ett öga på den geopolitiska utvecklingen, exempelvis i Ryssland och Kina, och coronapandemins fortsättning. Då har man nog garderat flankerna.


Text: Otto Marand, The Factory of Design

  • Föreningsstämmans mötesordförande: Cathrine Holgersson, AB Gavlegårdarna
  • Föreningsstämmans sekreterare: Stefan Paukovic, AB Familjebostäder
  • Föreningsstämmans justerare: Kristina Forslund, Eslövs Bostads AB
Uppdaterad 2021-04-29