Städprodukter och mjukpapper förlängt

Befintligt ramavtal för Städprodukter och mjukpapper 16-108 förlängs och gäller till och med 2019-08-31 med möjlighet för HBV till ytterligare förlängningar. Avtalet är rikstäckande och rangordnat. Produkter som omfattas är städkemikalier, städredskap, handhygien, mjukpapper, påsar, säckar, engångshandskar och första hjälpen. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

Uppdaterad 2018-12-23