Städmaterial och hygienprodukter annonserad

Med kloka inspel, tankar och åsikter från marknaden och våra medlemmar med hjälp av både en RFI (Request For Information) och en enkät, har vi nu sammanställt den nya upphandlingen Städmaterial och hygienprodukter 20-108 som nu annonserats. Sista anbudsdag är 2020-03-13. Produkter som omfattas är städkemikalier, städredskap, handhygien, mjukpapper, påsar, säckar, handskar, skoskydd, dispensrar och första hjälpen. Upphandlingen är rikstäckande och endast en leverantör kommer att antas. Antagen leverantör ska även kunna erbjuda utbildning och information kring produkter och städmetoder. Planerad avtalsstart 2020-09-01. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Den annonserade upphandlingen kommer att ersätta befintligt ramavtal Städprodukter och mjukpapper 16-108 som är giltigt till och med 2020-08-31. HBV har valt att ändra namnet på detta ramavtalsområde till Städmaterial och hygienprodukter då det bättre speglar de produkter som omfattas av varukorgen.

Länk till annons (länken är giltig till och med 2020-03-13)>>

Vi vill passa på att tacka för all värdefull återkoppling som bidragit till utformningen av det nya förfrågningsunderlaget.

Uppdaterad 2020-02-23

Kontakt