Skyltar annonserad

En ny upphandling av Skyltar 20-144 är nu annonserad och sista anbudsdag är 2020-01-30. Den omfattar leverans och montage av inomhus- och utomhusskyltar och är indelad i två anbudsområden. Samtliga anbudsområden är rikstäckande och utvärderas var och en för sig. Avtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

Upphandlingen består av följande två anbudsområden:

A - Inomhusskyltar: Namntavlor, anslagstavlor, informationstavlor samt övriga inomhusskyltar
B - Utomhusskyltar: Parkerings- och trafikskyltar samt övriga utomhusskyltar

Avrop kommer att ske genom rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2020-03-01.

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Larsson.

Uppdaterad 2020-01-24

Kontakt