Skyltar 20-144 tilldelad

Den nya upphandlingen av Skyltar 20-144 är nu utvärderad och tilldelad. Avtalsspärr råder till och med 2020-02-14. Upphandlingen är rikstäckande och indelad i två anbudsområden som utvärderats var och en för sig och avrop kommer att ske genom rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

Antagna leverantörer

Anbudsområde A - inomhusskyltar
1. Floda Systemskylt AB
2. Skyltar & Märken AB
3. Swedsign AB

Anbudsområde B - utomhusskyltar
1. Skyltar & Märken AB
2. AB Blinkfyrar
3. Floda Systemskylt AB

Planerad avtalsstart är 2020-03-01.

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Larsson.

Uppdaterad 2020-02-12

Kontakt