Sista förlängningen av Avfallshanterings-
produkter del G-J

Det rikstäckande ramavtalet Avfallshanteringsprodukter 17-113 del G-J förlängs och gäller till och med 2021-04-10. Därmed har HBV utnyttjat sista möjlighet till förlängning och avtalet kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

Produkter som omfattas av de olika avtalsdelarna samt antagna rangordnade leverantörer är:

G) Källsorteringskärl/-system för lägenheter
1. San Sac AB
2. Peter Töndel Markbyggarna AB

H) Hjulförsedda kärl/vagnar, sorteringskärl/-boxar
1. Plastic Omnium AB
2. PWS Nordic AB
3. Peter Töndel Markbyggarna AB

I) Skåp, vägghållare och kärl/behållare för insamling/förvaring av så kallat farligt avfall inomhus
1. San Sac AB (antagen som enda leverantör)

J) Produkter/system avsedda för kontor och pausrumsmiljöer
1. San Sac AB
2. PWS Nordic AB
3. Peter Töndel Markbyggarna AB


För dessa delar gäller strikt rangordning, där avrop i första hand ska göras från rangordnad etta i aktuell del.

Avtalsdelarna A-F gäller till och med 2020-09-14 med möjlighet till ytterligare förlängning. Att giltighetstiden skiljer sig åt för de olika delarna beror på en tidigare överprövningsprocess.

Uppdaterad 2020-01-29

Kontakt