Senaste nytt om överprövade fönsterupphandlingen

domarklubba och ett paragraftecken

Förvaltningsrätten har tidigare meddelat dom till HBVs fördel gällande upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141, anbudsområde A, C och D. Den 30 november meddelade Kammarrätten att Mockfjärds fönster AB överklagat Förvaltningsrättens dom. Kammarrätten meddelar också att de fattat intermistiskt beslut för anbudsområden A, vilket betyder att HBV inte får ingå avtal i anbudsområden A, innan något annat har bestämts. 

Eftersom den slutgiltiga domen i ärendet kommer att ha indirekt betydelse för anbudsområden C och D har HBV beslutat att avvakta Kammarrättens avgörande innan avtal tecknas för samtliga anbudsområden.

Kontakt

Frågor om detta ramavtalsområde besvaras av ansvarig inköpsstrateg Haidi Faraj. 

Uppdaterad 2021-12-07

Kontakt