Senarelagd annonsering av upphandlingarna IMD-produkter samt Styr- och reglerutrustning

Vit husfasad med blå himmel

På grund av ny information som framkommit har HBV tagit beslutet att senarelägga annonsering av upphandlingarna IMD-produkter och tjänster 22-145 samt Styr- och reglerutrustning 22-118 till efter sommaren. Nuvarande ramavtal för IMD-produkter och tjänster 17-145 samt Styr- och reglerutrustning 18-118 förlängs därför till och med 2021-12-31. Planerad avtalsstart för de nya ramavtalen avseende dessa områden är 2022-01-01. Sista datum för på- och avanmälan för de nya upphandlingarna senareläggs till och med 2021-07-31. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Uppdaterad 2021-05-31

Kontakt