Samhällsnytta ger nöjda medarbetare!

Interna karriärmöjligheter, bra kompetensutveckling, korta beslutsvägar, tydliga chefer och inte minst att man skapar samhällsnytta är några av de faktorer som gör att HBV får höga poäng i sina medarbetarenkäter.

– Jag har jobbat med HR i 40 år och tvivlat på att den ideala arbetsplatsen där alla är trevliga och engagerade verkligen existerar, men här på HBV tycker jag mig ha hittat den, säger HR-konsulten Anna-Lena Lehto.

Läs hela artileln här >>

Uppdaterad 2019-09-03