Samarbete för ökad användning av hållbara produkter

HBV har den 14 februari 2020 tecknat en avsiktsförklaring med Byggvarubedömningen, som markerar starten för ett gemensamt arbete som syftar till att öka antalet miljöbedömda varor som våra medlemmar avropar via HBV-avtal. På detta sätt vill vi skapa drivkrafter som minskar den skadliga exponeringen för människa och miljö som vissa varor kan utgöra, genom att våra medlemmar bättre kan göra medvetna materialval vid inköp.

Konto i Byggvarubedömningen

HBVs och Byggvarubedömningens samarbetsavtal erbjuder alla HBVs medlemmar ett kostnadsfritt konto hos Byggvarubedömningen. Via detta konto får du som medlem tillgång till Byggvarubedömningens databas över alla bedömda produkter. 

Aktivera ditt konto

För att aktivera kontot behöver du kontakta HBV via epost info@hbv.se och uppge följande information:

  • namn på den kontaktperson som ska vara ansvarig för kontot samt epostadress
  • bolagsnamn samt organisationsnummer
  • fakturaadress samt epostadress till bolaget (för eventuella extra konton som kommer att öppnas upp av bolaget)

Varje medlemsbolag har rätt till ett konto utan kostnad. Kontot är personligt. Önskar ditt företag skapa fler konton för fler användare, tillkommer en kostnad på 2 400 kronor exklusive moms för 2-5 konton och 2 000 kronor exklusive moms för 6-20 konton. 

Hör HBVs VD Johan Almesjö och Torben Buzas Eliasson, VD på Byggvarubedömningen berätta mer i nedan video:

 

Byggvarubedömningens loggboksverktyg

Utöver denna webbaserade databas tillhandahåller Byggvarubedömningen även ett loggboksverktyg som möjliggör att logga och spåra de inbyggda produkterna och dess ingående kemiska ämnen många år efter projektets färdigställande.

För att nyttja detta verktyg tillkommer en kostnad om 1 000 kr exklusive moms per månad per loggbok för den som äger loggboken. Tjänsten administreras direkt av Byggvarubedömningen. Kontakta dom via epost konto@byggvarubedomningen.se för att ta del av detta verktyg.

Uppdaterad 2020-02-15

Kontakt Byggvaru-
bedömningen: