Saknar ni anbud på Pellets?

Några av HBVs medlemmar som avropat på HBVs DIS Pellets 18-150 inför uppvärmningssäsong 2019/2020, har inte fått några anbud i sina specifika upphandlingar. Indikationer från leverantörer pekar på att det för närvarande råder brist på pellets, och att leverantörerna därför har begränsad kapacitet att leverera pellets utöver sina befintliga leveransavtal.

I och med detta finns det risk för att HBV i dagsläget inte får in några anbud alls i de specifika upphandlingarna alternativt att de volymer som kan erbjudas blir dyrare. Bristen på pellets ligger tyvärr utanför HBVs kontroll och är inte unikt för HBVs avtal utan något som drabbat hela pelletsmarknaden. Vi beklagar eventuella problem detta medför för våra medlemmar. 

HBV håller fortsatt kontakt med leverantörerna som är anslutna till HBVs DIS Pellets 18-150, för att på så vis hålla oss uppdaterade kring pelletsmarknadens förutsättningar.

Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta ansvarig upphandlare Sara Björkman.

Uppdaterad 2019-09-20

Kontakt