Rörmaterial 18-104 äntligen klart!

Efter positivt besked från Kammarrätten och ingen ansökan om prövningstillstånd från motparten, kunde HBV äntligen gå vidare och teckna avtal avseende Rörmaterial 18-104. Det nya avtalet gäller från och med 2018-09-19 till och med 2020-09-18 med möjlighet till förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Avtalet omfattar leveranser av rörmaterial som exempelvis badrumsporslin, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk- och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och ursprungsbeteckningar, kollektorrör för bergvärme etc.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Ahlsell Sverige AB
2. Dahl Sverige AB

Ansvarig upphandlare är Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2018-09-19

Kontakt