RFI Tvättstugeutrustning - Service och installation

HBVs kommande upphandling av Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 är för närvarande ute på en remiss (Request For Information). Fram till den 23 april finns det möjlighet att skicka in dina synpunkter. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

Länk till RFI:n gällande Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183>> (länken är giltig till och med 23 april 2019).

Uppdaterad 2019-04-16

Kontakt