RFI Storköksutrustning

Vår kommande upphandling av Storköksutrustning 20-126 är nu ute på remiss (RFI - Request For Information) i syfte att kvalitetssäkra det underlag som HBV har för avsikt att annonsera under december 2019. Upphandlingen omfattar storköksutrustning med tillkommande installation och service och leverantörer och övriga intressenter ombedes bidra med sin kunskap och erfarenhet till denna RFI senast 2019-11-22. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Upphandlingens omfattning

Länk till denna RFI i Visma TendSign>>

Tanken är att dela upp upphandlingen i två anbudsområden som utvärderas var och en för sig;

Anbudsområde A - storköksutrustning med och utan installation. Varor som omfattas är  kyl-och frysförvaring, diskutrustning, varmkök och varmhållning samt beredning och tillagning. 

Anbudsområde Bservice, reparation och installation. Regionsindelat.

 

Planerad avtalsstart är mars 2020. Sista anmälningsdag för externa kunder är 2019-12-01. HBVs medlemmar är avropsberättigade per automatik. Läs mer>>

 

Uppdaterad 2019-11-10

Kontakt