RFI Park- och stadsmiljö

En RFI (Request For Information) inför den kommande upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 är nu annonserad. Alla synpunkter tas tacksamt emot till och med 2019-10-21. I denna RFI ställer vi frågor om bland annat indelning av olika anbudsområden, geografisk täckning av avtalet och vilka typer av produkter som ska framhävas inom respektive område samt frågeställningar gällande miljökrav på transporter. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Denna upphandling kommer att ersätta befintligt ramavtal Park- och Lekplatsutrustning Del B - Parkutrustning 16-114 vars avtalsperiod sträcker sig fram till och med 2020-03-31.

En RFI är ett sätt för HBV att samla information om olika produkter och tjänster på marknaden och målet är att få en bättre bild av vad marknaden kan erbjuda utifrån de behov som finns. 

Uppdaterad 2019-10-09

Kontakt