RFI - Garageportar

HBV har för avsikt att upphandla ett nytt ramavtal avseende garageportar. Avtalet kommer vara rikstäckande och uppdelat med olika avtalsområden, där olika slag av garageportar ingår. Med denna RFI eftersträvar HBV att få djupare kunskap om marknadsbehovet samt vägledning i hur leverantörerna på marknaden önskar utformning av ett framtida avtal. Sista svarsdag är satt till 2020-05-26. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

Annonsering av den nya upphandlingen av Garageportar 21-129 är planerad till september 2020.

Befintligt ramavtal Garageportar inklusive montage 17-129 är giltigt till och med 2021-01-31.

Antagna leverantörer i rangordning:

A - Vipport
1. Garageportexperten Sverige AB
2. Teckentrup Scandinavia AB

B - Takskjutport
1. Garageportexperten Sverige AB
2. Teckentrup Scandinavia AB

C - Slagport
1. Garageportexperten Sverige AB
2. Teckentrup Scandinavia AB

D - Industriport (förnyad konkurrensutsättning)
Garageportexperten Sverige AB
Teckentrup Scandinavia AB

Uppdaterad 2020-05-15