RFI - Luftfilter

HBV har nu en RFI (Request For Information) annonserad i TendSign gällande kommande upphandling av Luftfilter 20-130. Sista svarsdag är 2019-07-19. Produkter som kommer att omfattas är t.ex. luftfilter, luftrenare samt mätning och analys av kvalitén på inomhusluft. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

Uppdaterad 2019-06-26

Kontakt