RFI - Köksförnyelse

Vår kommande upphandling av Köksförnyelse 20-140 är nu ute på remiss (RFI - Request For Information). Resultatet av denna RFI samt den enkät som tidigare skickats ut till våra medlemsbolag, kommer att påverka utformningen av upphandlingen som HBV har för avsikt att annonsera under februari 2020. Leverantörer och övriga intressenter har möjlighet ombedes bidra med sin kunskap och erfarenhet till denna RFI senast 2019-12-15.

Upphandlingen omfattar köksinredning med kringtjänster. Utformning och exakt omfattning kommer att beslutas efter att vi analyserat de svar som kommit in från denna RFI. Det var även många som valde att svara på den enkät som tidigare skickades ut till medlemsbolagen, vilket har gett oss ett bra underlag att utgå ifrån. 

Planerad avtalsstart är april 2020. Befintligt ramavtal 16-140 gäller till och med 2020-03-31.

Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

Uppdaterad 2019-11-29

Kontakt