RFI - Internet of things

Internet of things, sakernas internet, är en viktig del av vårt samhälles digitalisering där nu även saker är ihopkopplade och kan kommunicera med varandra och bidra till att skapa smarta miljöer och automatiserade processer. HBV undersöker nu möjligheterna att bredda nyttan och funktionaliteten med två av våra ramavtalsområden, Styr- och regler samt IMD, genom att annonsera en RFI (Request For Information) gällande Internet of things. Sista svarsdag är 2020-05-07.

Med avancerad styrning av fastighetsdriften och ett automatiserat förfarande för förebyggande underhåll kan prestandan optimeras och driftskostnaderna sänkas drastiskt. Vi ser många möjligheter där applikationer från andra ramavtal kan kommunicera med dessa två överordnade system, Styr- och regler samt IMD.

Var med och bidra med dina kunskap inom detta område, Internet of things, genom att svara på denna RFI senast 2020-05-07.

Länk till RFI i TendSign>> (Länken är giltig till och med 2020-05-07)

Frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.

Uppdaterad 2020-04-24

Kontakt