Remiss - Elmaterial och belysning

HBV har nyligen annonserat en remissrunda inför den kommande upphandlingen av Elmaterial och belysning. Fram till och med 2020-01-24 tar vi tacksamt emot kommentarer och synpunkter på upphandlingsunderlaget gällande kravformuleringar, utvärderingsmodeller, leveransvillkor etc.

Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2020-01-17

Kontakt