RFI - Badrumsmöbler

HBV har annonserat en RFI gällande Badrumsmöbler 20-137 i syfte att samla information om produkter och tjänster som marknaden har att erbjuda inom detta upphandlingsområde. Vi vill också säkerställa att de krav vi ställer i upphandlingen är relevanta och uppfyller våra medlemmars behov. Sista svarsdag är 2020-02-10. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

Befintligt ramavtal för Badrumsmöbler 16-137 är giltigt till och med 2020-07-31. Det är rikstäckande och rangordnat vid avrop som avser material för 100 stycken rumsenheter. Vid avrop som avser material för 101 stycken rumsenheter eller fler ska en förnyad konkurrensutsättning göras.

Ramavtalet är indelat i två avtalsområden:

Del A - Badrumsmöbler av plåt
1. AB Byggbeslag

Del B - Badrumsmöbler av laminat
1. AB Byggbeslag
2. Skånebeslag AB

Uppdaterad 2020-01-31