Rekrytering upphandlingskonsult till pilotprojekt i Skåne


Syftet med Pilot Skåne är att testa en ny form av verksamhet för HBV, där ett team av upphandlare och projektledare får arbeta lokalt i Skåne, nära och tillsammans med de medlemsbolag och kunder som finns där.

Projektet har efterfrågats och genomförs i samarbete med nätverket Skånehem och dess inköpsnätverk.

Inom projektet kommer upphandlingar kunna göras lokalt och specifikt anpassade efter de skånska medlemsbolagens behov, genom ett närmare samarbete. Pilot Skåne kommer att starta i september 2018 och kommer att fortgå under ett år och därefter utvärderas. Om projektet faller väl ut kan det permanentas och liknande verksamheter startas upp lokalt även i andra regioner.

Som upphandlingskonsult kommer du att medverka i och självständigt genomföra upphandlingar för regionens verksamheter. Arbetet omfattar hela upphandlingsprocessen från framtagande av kravspecifikation och upprättande av förfrågningsunderlag till avtalstecknande. I förekommande fall viss förvaltning av avtal. Upphandlingarna genomförs ofta i projektform i nära samverkan med verksamhetsföreträdare och med upphandlaren som projektledare. 

För att läsa mer om denna projektanställning, klicka här>>

Ansökan med CV och personligt brev skickas till
merita.norberg@hbv.se

Sista ansökningsdag är 2018-07-09.

Urval sker löpande och vi räknar med att hålla intervjuer under vecka 29.

För mer information kontakta Merita Norberg, tel 08-556 765 43, merita.norberg@hbv.se.

Uppdaterad 2018-07-05

Kontakt