Reklamationsärenden via HBV-avtal

Från och med i höst kommer vi att fakturera våra kunder för försenad betalning. Därför är det extra viktigt att vi får kännedom om eventuella bestridanden av fakturor som görs direkt till avtalsleverantören på grund av exempelvis reklamation, utebliven eller felaktigt leverans.

 

För att förenkla hanteringen av reklamationsärenden, gör så här:

  • Bestrid alltid fakturan direkt till den leverantör som ni beställt varan av.
  • För att kunna betalstoppa fakturan måste ni också meddela oss på HBV samtidigt som ni bestrider fakturan till leverantören. Detta är viktigt eftersom genomfaktureringen sker via oss. Lägg in info@hbv.se som kopiamottagare i epostmeddelandet när ni bestrider fakturan till leverantören.

Om vi inte får kännedom om att ni bestridit fakturan eller reklamerat den så kommer vi att betala fakturan i enlighet med gällande betalningsvillkor och sedan förvänta oss betalning från er. 

Tveka inte att höra av er till oss med frågor gällande bestridanden av leverantörsfakturor eller våra faktureringsrutiner.

Eventuella frågor besvaras av Maria Moniér Mellin.

Uppdaterad 2018-07-13

Kontakt