Rapport från Hållbara dagar

64 deltagare från 29 medlemsbolag deltog på HBV-träffen Hållbara dagar den 1-2 mars på Quality Hotel Globe i Stockholm. 19 av HBVs avtalsleverantörer fanns också på plats med en minimässa och visade upp sina produkter och tjänster. Affärschef Ulf Lindblom inledde dagarna med att presentera HBV och vad som är på gång.

Hur kan vi forma framtidens smarta städer, där värme från exempelvis avloppsvatten, tunnelbanesystem, datahallar och sjukhus kan tas tillvara? Ett forskningsprojekt, med stöd av EU, initierades 2017 för att svara på den frågan. Svenska Miljöinstitutets Kristina Lygnerud berättade om projektet Reuseheat som undersöker fyra olika system på fyra platser i Europa. Reuseheat fortgår fram till 2021 men redan diskuteras hur kunskaperna från forskningen ska sammanställas och överföras. En av de stora frågorna är hur ett fjärrvärmesystem, där energikonsumenter i viss mån även är energiproducenter, kan utformas.

Vinnaren av SABOs Hållbarhetspris 2017, AB Skövdebostäders VD Dan Sandén och ordförande från SABOs jury Helén Ohlsson berättade om det vinnande bidraget, stadsdelen Aspö Eko-logi i Skövde. Det är byggt enligt ett omfattande hållbarhetstänk med många smarta miljölösningar, som exempelvis solvärme för varmvatten, solelsanläggning och bevattningssystem för regnvatten. I området finns köksträdgård och odlingslotter för hyresgästerna. Trots att Aspö Eko-logi är det hittills dyraste projekt som Skövdebostäder tagit sig an har man lyckats
hålla nere hyresnivåerna och har samtidigt en rimlig ekonomisk avkastning.

Nya avtalsleverantören IKEA stod näst på tur och Fredrik Kristiansson berättade att det globala möbelföretaget satsar hårt i hållbarhetsfrågan. Med 800 miljoner årliga besökare i varuhusen och runt två miljarder på webben har man stora möjligheter att påverka konsumtionen i en hållbar riktning. Ett ansvar som IKEA tar på stort allvar över alla sina marknader.

Efter IKEAs presentation tog journalisten och debattören Mustafa Can över mikrofonen. Han var i all hast inkallad då den ordinarie föreläsaren, meteorologen Tone Bekkestad tvingats lämna återbud på grund av sjukdom. Mustafa talade om integration, sin familjs flykt från Kurdistan till Sverige och mötet med det nya landet. Han resonerade kring den situation som nu råder i allmännyttans bostadsområden och visade bilder från besök i krigets Syrien. Mustafas föreläsning kanske kan sammanfattas i det Nils Ferlin-citat han avslutade med: Vem är min nästa? Första bästa.

Maria Wadsborn från Sinfra, inköpscentralen för fjärrvärme/-kyla, el och vatten, som kan sägas vara en systerorganisation till HBV. Presentationen handlade om hur Sinfra ställt om till ett nytt sätt att upphandla, som bättre säkrar hållbarhetsaspekten.

Den första dagen avslutades med att Jonas Lindahl från San Sac AB redogjorde för företagets syn på återvinningsfrågan och hur vi bättre kan ta tillvara resurserna.

Dag två av Hållbara dagar rivstartade med Ville Gruners och Gustav Lundins föredrag om solenergi och dynamiska inköpssystem, DIS. Därefter berättade Förbos inköps- och miljöchef Krister Lundgren om hur man i företaget arbetar med trepartsavtal. Framförallt möjliggör dessa avtal till att bolaget betalar korrekta relevanta kostnader för entreprenader, nämligen per timme för utfört arbete.

Krister Lundgren avlöstes av Lars Löfgren och Hyresbostäder i Norrköpings framgångsrika integrationsprojekt Portalen.

Efter kaffepausen återstod tre presentatörer; först ut var Örebrobostäders Jonas Tannerstad om hur de jobbar med standardiserade lösningar i sin tekniska förvaltning. Något som kan ge många fördelar i framtiden, såväl ekonomiska som klimatmässiga. Därefter berättade MKBs Jenny Holmquist om experimenten med att tvätta utan tvättmedel, i avjoniserat kallvatten.

SABOs Gabriella Castegren avslutade dagen med att presentera Skåneinitiativets efterföljare – Allmännyttans klimatinitiativ.

Uppdaterad 2018-06-26