Rapport från Almedalen

Tack alla som besökte oss i Almedalen! Under årets Almedalsvecka arrangerade HBV två seminarium inom vårt samarbete med SABO och Fastigo som gick under namnet ”Allmännyttans arena i Almedalen” onsdagen 4 juli i Visby.

Det första seminariet handlade om hållbarhet, köparmakt och offentlig upphandling. HBVs VD Johan Almesjö pratade om vad vi på HBV och våra medlemsbolag kan göra tillsammans med leverantörer och andra. Alla vill vi arbeta för bättre hållbarhet men har kommit olika långt och vi förde ett spännande samtal med Gunnar Hagman, VD för Skanska Sverige, Ulf Rohlén, VD för ÖrebroBostäder och även styrelseordförande för HBV och Stefan Holm från Almega.

Därefter höll vi ett seminarium om upphandling i dynamiska inköpssystem, så kallade DIS. DIS är ett relativt nytt sätt att göra offentliga upphandlingar på i Sverige och vi på HBV tror att det är ett bra sätt att upphandla varor och tjänster då de olika medlemsbolagens behov och intressen skiljer sig åt från varandra. Det gäller exempelvis solcellsanläggningar som många är intresserade av och som finns i många olika utföranden och där utvecklingen går snabbt framåt. Jonas Tannerstad från ÖrebroBostäder, Mikael Ångman från Rexel, Amar Al-Djaber från Zian samtalade om DIS med HBVs upphandlingschef Ola Kroon och upphandlingskonsult Ville Gruner.

På kvällen höll HBV, SABO och Fastigo även ett gemensamt mingel.

Vi på HBV vill tacka alla som besökte oss i Almedalen och lyssnade på våra seminarium, nätverkade och minglade med oss. Vi ser fram emot att träffa er och många fler igen nästa år och även innan dess. Till dess önskar vi er alla en fin sommar och spännande höst där vi kan fortsätta arbeta tillsammans för bättre inköp för våra medlemmar.

Uppdaterad 2018-07-13