Ramavtalet Skyltar förlängs

Ramavtalet Skyltar 16-144 förlängs och gäller fram till och med 2020-02-28. HBV har därefter utnyttjat sista möjligheten till förlängning och avtalet kan ej förlängas ytterligare. Ramavtalet är rikstäckande och rangordnat i del A och B och för del C gäller förnyad konkurrensutsättning. Produkter som omfattas är rikstäckande leverans, samt montage om beställare så önskar, av skyltar, trapphustavlor/hyresgästregister m.m. för inom- och utomhusbruk.

Produkter lämpade vid förvaltning av flerfamiljshus i framför allt trappuppgångar och gemensamhetsutrymmen, på kontor samt även utemiljöer såsom exempelvis på loftgångar, dörrar, fasader, gårdar, parkeringar samt gång- och cykelvägar.

För avtalsområde C (exempelvis; fasadskyltar, områdes- orienteringstavlor, vägbommar inkl brandkårslås) gäller förnyad konkurrensutsättning.

Ansvarig upphandlare är Elin Larsson.

Uppdaterad 2018-12-23

Kontakt