Ramavtalet Luftfilter 20-130 förlängt

luftfilter

HBV har beslutat att förlänga ramavtalet Luftfilter 20-130 till och med 2023-03-31. Detta är den första förlängningen och HBV har därefter option på ytterligare en förlängning. Vid årsskiftet kommer leverantören Resema AB upphöra med sin verksamhet vilket betyder att avtalsområdet E - Mätning och analys av luftkvalitét utgår helt. Detta kommer även att påverka rangordningen i avtalsområde C - Luftrenare samt D - Hyra luftrenare. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Omfattning

Ramavtalet Luftfilter 20-130 är rikstäckande och omfattar luftfilter av glas och syntet, luftrenare samt hyra av luftrenare och fram till årsskiftet även mätning och analys av luftkvalitét. 

Från och med den 31 december 2021 övergår Resema AB helt till Camfil Svenska ABs verksamhet vilket kommer att påverka rangordningen för detta ramavtal. Från och med den 15 oktober 2021 är det inte längre möjlighet att lägga order via Resemas e-handel.

Antagna leverantörer i rangordning från och med den 31 december 2021:

A - Luftfilter av glas
1. Camfil Svenska AB

B - Luftfilter av syntet
1. Mann + Hummel Vokes Air AB
2. Dinair AB

C - Luftrenare
1. Dinair AB

D - Hyra luftrenare
1. Spirare Ventilation AB

Avtalsområde E - Mätning och analys av luftkvalitét utgår från och med den 31 december 2021. 

Kontakt

Frågor om ramavtalet Luftfilter 20-130 besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto och regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

Uppdaterad 2021-10-24

Kontakt


Kontakt


  • Janne Sunnari
    Janne Sunnari