Ramavtalet Lekplats- och sportutrustning - alla delar på plats!

flicka på en klätterställning

Förvaltningsrätten avslog leverantören Lekolar ABs ansökan om överprövning och HBV har därför nu kunnat gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer avseende upphandlingen Lekplats- och sportutrustning, del A - lekplatsutrustning. Söve AB antas som rangordnad etta, Kompan Sverige AB som tvåa och slutligen Hags Aneby AB som trea. Avtalet gäller från och med 2021-06-14. Därmed är samtliga fyra avtalsdelar på plats för detta ramavtal. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

Omfattning

Ramavtalet Lekplats- och sportutrustning 20-114 omfattar säkra, hållbara och miljömedvetna produkter såsom klätterställningar, rutschkanor, utegym, fallskyd och konstgräs. Ramavtalet är indelat i fyra avtalsområden som utvärderats och tilldelats var och en för sig. I och med att upphandlingen varit delvis överprövad så skiljer sig datumen åt för när avtalen började att gälla.

All information om det nya ramavtalet hittar du i sin helhet i vår avtalskatalog. Klicka här>>

A - Lekplatsutrustning
Avtalsstart: 2021-06-14

1. Söve AB 
2. Kompan Sverige AB
3. Hags Aneby AB

B - Sportutrustning
Avtalsstart: 2020-12-01

1. Kompan Sverige AB
2. KPLN Design AB
3. Tressport och lek AB

C - Fallskyddsutrustning
Avtalsstart: 2020-12-01

1. Kompan Sverige AB
2. KPLN Design AB
3. Tressport och lek AB

D - Konstgräs
Avtalsstart: 2021-05-07

1. Kompan Sverige AB
2. Lappset Sweden AB
3. Lekolar AB

Avropsordning

Ramavtalet är rikstäckande och avropsordning är rangordning för avrop upp till 500.000 SEK. Vid avrop om 500.000 SEK eller högre tillämpas förnyad konkurrensutsättning. Möjlighet till trepartsavtal finns.

Bra att veta om det nya ramavtalet

  • fyra utökade varukorgar, en för respektive avtalsområde, jämfört med tidigare ramavtal som endast hade en 
  • krav på måttsatta produkter (inklusive toleranser)
  • krav på tillgänglighetsanpassade produkter
  • krav på produkter: SS-EN 1176 och SS-EN 1177 avseende lekredskap och stötdämpande underlag
  • krav på typ av ytbehandling, material och komponenter
  • krav på fossilfria varutransporter
  • krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder

Montering

Leverantörer ska tillhandahålla montering av vara i samtliga regioner. Arvodet för montage ska inkludera alla ingående arbeten inklusive samtliga påslag. Arbeten som ingår är exempelvis servicebil, resekostnad och funktionskontroll.

Timpris för montage, service och underhåll är indelat enligt följande:

Norra Norrland
Härjedalen, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten

Södra Norrland
Gästrikland, Hälsingland och Medelpad

Svealand
Södermanland, Uppland, Västmanland, Närke, Värmland och Dalarna

Götaland
Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Dalsland och Bohuslän

Leveransvillkor

För avtalet gäller ABM 07, Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet med de ändringar och tillägg som följer av avtalshandlingarna.
Vid avrop av montering gäller ABT 06, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings, och installationsarbete. Tillämpas vid avrop avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, med de ändringar och tillägg som följer av avtalshandlingarna.

Leveranstid för lagerhållna varor ska överenskommas mellan beställare och leverantör. Om parterna inte har en överenskommelse om leveranstid enligt ovan får leverans inte överstiga sex (6) arbetsveckor från dess att beställningen lades.

Vid order av beställningssortiment ska leverans ske inom tio (10) arbetsveckor eller enligt överenskommelse mellan beställare och leverantör.

Expressleverans, mot en eventuell tillkommande kostnad, kan ske om detta har överenskommits mellan parterna.

Vid leverans och transport gäller LOK (Levererat Olossat Köparen) för större varor som kräver lossningsutrustning.
Vid leverans av varor som inte kräver lossningsutrustning gäller LLK (Levererat Lossat Köparen). 

Avtalstid

Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Kontakt

Frågor om detta ramavtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Uppdaterad 2021-06-18

Kontakt


Kontakt