Dörrar köps via Byggmaterial efter nyår

Nuvarande ramavtal Dörrar 15-105 gäller fram till och med 2018-12-31. HBV kommer därefter inte att göra någon ny upphandling för detta ramavtalsområde på grund av att väldigt få av våra medlemsbolag nyttjar avtalet. Leverans av inner-, massiv-, klassade och oklassade dörrar kommer istället kunna avropas via ramavtalet för Byggmaterial 18-123 under övrigt sortiment. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Uppdaterad 2018-11-29

Kontakt