Ramavtal för Vitvaror förlängs

hand som öppnar kylskåpsdörr

Anbudsgivaren Elektroskandia Sverige AB har ansökt om överprövning avseende HBVs upphandling Vitvaror 21-101. Ärendet ligger fortfarande kvar hos Förvaltningsrätten och vi inväntar tillfälle att få yttra oss. Med anledning av detta förlänger vi ytterligare befintligt ramavtal Vitvaror 15-101 - Del A till och med 2021-07-20. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Tänk på att vid fortsatta avrop på detta avtal, 15-101 Vitvaror - Del A, bör ni förhålla er till direktupphandlingsgränsen om 615 312 kronor i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpen bedöms vara otillåten direktupphandling.

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren eller Bengt Tibäck samt regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Uppdaterad 2021-04-17

Kontakt


Kontakt


Kontakt


 • Lars Lönnblad
  Lars Lönnblad
  • Regionansvarig affärsutvecklare Syd
  • Besöksadress: Transportvägen 14 Löddeköpinge
  • 070-664 08 78
  • Epost