Positivt besked för HBV i överprövningen av Rörmaterial 18-104

I fredags den 27 april, kom domen från Förvaltningsrätten i Stockholm avseende överprövningen av HBVs upphandling Rörmaterial 18-104. Förvaltningsrätten avslog Dahl Sverige ABs ansökan om överprövning och om ingen ansökan om prövningstillstånd inkommer till Kammarrätten, kan HBV därmed gå vidare och teckna avtal enligt tidigare tilldelningsbeslut.

Det tidigare tilldelningsbeslutet hade följande rangordning:

1. Ahlsell Sverige AB
2. Dahl Sverige AB

Avtalstiden gäller från och med avtalstecknande och sedan två framåt med möjlighet till förlängning. Ansvarig upphandlare är Jonas Löfgren. 

Uppdaterad 2018-04-30