Positivt besked för HBV gällande Rörmaterial!

I fyra månader har vi väntat på beslutet avseende Dahl Sverige ABs ansökan om prövningstillstånd. Tisdagen den 11 september kom äntligen beslutet. Kammarrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd – Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Om ingen ansökan om prövningstillstånd inkommer till Högsta förvaltningsdomstolen senast fredagen den 21 september kan HBV gå vidare och teckna avtal enligt tilldelningsbeslut meddelat 2017-12-15.

 

Meddelat tilldelningsbeslut har följande rangordning:

1. Ahlsell Sverige AB
2. Dahl Sverige AB

Avtalstiden gäller från och med avtalstecknande och sedan två år framåt med möjlighet till förlängning. Ansvarig upphandlare är Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2018-09-13

Kontakt