Park- och stadsmiljö annonserad

Den nya upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2020-02-24. De efterfrågade produkterna är tilltänkta att tillgodose våra medlemmars och kunders behov av bland annat parkmöbler, cykelställ, grillar, papperskorgar och andra tillhörande varor för allmänna utomhusytor. Vi hoppas och tror att den nya upphandlingen ska bidra till att skapa trivsamma och trevliga miljöer för allmänheten att vistas i. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

Upphandlingen är indelad i sex anbudsområden som utvärderas var och en för sig. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Samtliga anbudsområden är rikstäckande.

  • Parkmöbler
  • Smarta parkmöbler
  • Grillar
  • Cykelställ
  • Papperskorgar och askkoppar
  • Sandbehållare

Avrop sker genom rangordning för köp under 500 000 SEK. Avrop för 500 000 SEK eller högre sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Planerad avtalsstart är 2020-04-01.

Uppdaterad 2020-01-30

Kontakt