Park- och stadsmiljö 20-115

Kategorin Park- och stadsmiljö är ett område som påverkar människors dagliga liv på många sätt. Den nya upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 kommer att ersätta befintligt ramavtal Park- och lekplatsutrustning - del B Parkutrustning 16-114 som är giltigt till och med 2020-03-31. Sista anmälningsdag för externa kunder att anmäla sig till denna upphandling är 2020-01-17. HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

Kort beskrivning

Upphandlingen består av sex anbudsområden som är rikstäckande och utvärderas var för sig. 

 • Parkmöbler
 • Smarta parkmöbler
 • Grillar
 • Cykelställ
 • Papperskorgar och askkoppar
 • Sandbehållare

Avtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Dock gäller att färre leverantörer kan antas om färre än tre anbudsgivare lämnar anbud eller färre än tre anbud uppfyller ställda krav.

Det kommer att finnas möjlighet att tillämpa trepartsavtal.

Avrop som understiger 500 000 SEK sker genom rangordning.

Avrop om 500 000 SEK eller högre sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Garanti

Som huvudregel kommer fem års garanti att gälla, med undantag för de specifika material och komponenter som beskrivs nedan.

Tio års garantitid på:

 • galvaniserade och andra ej lackerade stål- och metalldelar
 • aluminium, rostfritt stål och varmgalvaniserat stål med ytbehandling
 • massiva plastskivor
 • HPL och HDPE
 • bearbetat trä
 • hartsbelagda kryssfanérskivor och liknande

Fem års garantitid på:

 • fjädrar
 • gjutna plastdelar
 • lackerade metalldelar

Två års garantitid på:

 • övriga rörliga delar
 • övriga plast- och metalldelar

Längre garantitider kan lämnas efter överenskommelse med beställaren.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 2020-04-01.

Annonsering

Annonsering är planerad till månadsskiftet januari/februari 2020.

Uppdaterad 2020-01-07