Park- och lekplatsutrustning Del B förlängs

HBV förlänger ramavtalet avseende Park- och lekplatsutrustning - Del B Parkutrustning 16-114 till och med 2020-03-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning och avtalet kan ej förlängas ytterligare. Avtalet är rikstäckande och rangordnat och omfattar parkutrustning, såsom papperskorgar, askkoppar och cykelställ. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Uppdaterad 2019-02-08

Kontakt