Park- och lekplatsutrustning Del A förlängs

HBV förlänger ramavtalet för Park- och lekplatsutrustning del A - Lekplatsutrustning 16-114 till och med 2020-11-30. Därmed är sista möjligheten till förlängning utnyttjad och ramavtalet kan inte förlängas ytterligare. Produkter som omfattas av detta ramavtal är produkter för lekplatser för små och större barn samt parkmöbler. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Detta ramavtal är rikstäckande.

För köp upp till 200 000 kr gäller rangordning där avrop ska göras från rangordnad etta i första hand. För köp över 200 000 kr gäller FKU (förnyad konkurrensutsättning), där alla antagna leverantörer tillfrågas och lämnar pris.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Kompan Barnland AB
2. Hags Aneby AB
3. Söve AB
4. Tressport och Lek AB
5. Uniqa förskolor och lekplatser AB

Uppdaterad 2019-10-09

Kontakt