Park- och lekplatsutrustning Del A - Lekplatsutrustning 16-114 förlängs

HBV förlänger giltighetstiden för ramavtalet gällande Park- och lekplatsutrustning Del A - Lekplatsutrustning 16-114 till och med 2019-11-30. Avtalet är rikstäckande och omfattar produkter för lekplatser för små och större barn samt parkmöbler. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

HBV har efter denna förlängning option på ytterligare ett års förlängning.

Uppdaterad 2018-09-06

Kontakt