Överprövningar Vitvaror - installation och service avslogs

Förvaltningsrätten har dömt till HBVs fördel och avslår de ansökningar om överprövning som inkommit gällande upphandlingen av Vitvaror - installation och service 19-181. Därmed gäller avtalsspärr till och med 2019-06-28. Om ingen ny överprövning inkommer kan HBV därefter teckna avtal med tilldelade leverantörer.

Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Uppdaterad 2019-06-20

Kontakt