Överprövning Säkerhetsdörrar avslogs

Dom från Förvaltningsrätten gällande Säkerhetsdörrar 19-111 har nu kommit. Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning.Sista tidpunkt för överklagan till Kammarrätten är 2019-02-27. Kontrakt kan tidigast tecknas 2019-02-19, om ingen överklagan skickas in före dess. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Mer information kommer framöver efter det att avtalsspärren löpt ut. 

Uppdaterad 2019-02-14

Kontakt