Upphandlingen av Brandskydd görs delvis om

HBV gör om upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområdena A2-A7. Dessa anbudsområden har varit föremål för överprövning och Förvaltningsrätten dömde till HBVs nackdel med uppmaningen att dessa måste upphandlas på nytt. HBV följer nu Förvaltningsrättens dom och väljer därmed att inte ansöka om prövningstillstånd till Kammarrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Upphandlingen av Brandskydd består av åtta olika anbudsområden, varav HBV nu har tecknat avtal i två av dessa.

Avtalsområde A1
Avser försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering. Omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Antagna leverantörer i rangordning:
1. Securitas Sverige AB
2. Presto Brandsäkerhet AB
3. Dafo Brand AB

Avtalsområde BV
Omfattar försäljning av brandvarnare och brandfiltar. Ingen tjänst ingår i detta rikstäckande avtalsområde. Antagna leverantörer i rangordning:
1. Dafo Brand AB
2. Deltronic Security AB

HBV kommer nu att omarbeta upphandlingsdokumentet avseende anbudsområde A2-A7 som är regionalt indelade och omfattar försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering.

A2 - Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanlands län.
A3 - Uppsala och Stockholms län och Gotland.
A4 - Västra Götalands län.
A5 - Södermanlands och Östergötlands län.
A6 - Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län.
A7 - Region Skåne samt Blekinge län.

Den nya upphandlingen planeras annonseras i maj och avtalsstart beräknas till juli-augusti 2020.

Uppdaterad 2020-03-08

Kontakt